APMARKET TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG - MARKETING

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG - MARKETING

28/05/2018


Auto Perfect triển khai xây dựng phòng truyền thông - Marketing cho dự án chăm sóc xe hơi, để xây dựng và truyền tải các thông điệp tiếp cận nhanh, đúng đến khách hàng tiềm năng với quy trình vận hành và đội ngũ chuyên nghiệp.

Xem thêm

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN SEO WEBSITE

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN SEO WEBSITE

29/04/2018


Tuyển dụng chuyên viên SEO xây dựng phòng truyển thông và Marketing. Môi trường năng động chuyên nghiệp, phù hợp cho các bạn muốn phát triển năng lực và một nơi làm việc lâu dài ổn định. Cần tuyển dụng 2 chuyên viên SEO.

Xem thêm

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

02/03/2018


Tuyển dụng chuyên viên Kế toán tổng hợp xây dựng phòng Tài chính. Môi trường năng động chuyên nghiệp, phù hợp cho các bạn muốn phát triển năng lực và một nơi làm việc lâu dài ổn định. Cần tuyển dụng 2 chuyên viên Kế toán tổng hợp.

Xem thêm

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH - SALE

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH - SALE

29/01/2018


Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh - Sale, xây dựng phòng truyển thông và Marketing. Môi trường năng động chuyên nghiệp, phù hợp cho các bạn muốn phát triển năng lực và một nơi làm việc lâu dài ổn định. Cần tuyển dụng 2 chuyên viên kinh doanh - Sale.

Xem thêm

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR

29/01/2018


Tuyển dụng Chuyên viên VIDEO EDITOR xây dựng phòng truyển thông và Marketing. Môi trường năng động chuyên nghiệp, phù hợp cho các bạn muốn phát triển năng lực và một nơi làm việc lâu dài ổn định. Cần tuyển dụng 3 Chuyên viên VIDEO EDITOR.

Xem thêm

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CONTENT MARKETING

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CONTENT MARKETING

22/01/2018


Tuyển dụng chuyên viên Content marketing xây dựng phòng truyển thông và Marketing. Môi trường năng động chuyên nghiệp, phù hợp cho các bạn muốn phát triển năng lực và một nơi làm việc lâu dài ổn định. Cần tuyển dụng 10 chuyên viên content marketing.

Xem thêm